Koronavirüs Salgını Nedeniyle Lisansüstü Eğitiminde Ek Süre Başvuruları Hakkında

30 Ekim 2020 Cuma

10.06.2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğin 35. maddesine; “Yükseköğretim Kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki Lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”  hükmü eklenmiştir.

Bu kapsamda başvurularda aranacak şartlar ve başvurulara ilişkin yapılacak olan uygulama açıklanmıştır:
  1. Kredili ders yükünü tamamlamış ve seminer dersini başarı ile vermiş olan yüksek lisans öğrencileri ile tez önerisi sözlü savunma sınavına girmiş doktora öğrencileri ek süre için başvurabilir.
  2. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde ders kaydını yenilemeyen öğrenciler başvuramaz.
  3. Bu dilekçe, öğrenci ve danışman tarafından imzalanıp ilgili anabilim dalı başkanlığına öğrenci veya danışman tarafından teslim edilmelidir.
  4. Ek süre talebi danışman görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
  5. Ek süre almaya hak kazanan adayların listesi Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.

Başvurular, 19 Ekim 2020 – 15 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak olup ekteki dilekçe örneği kullanılacaktır.