Genel Bilgiler

            Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak Milli Eğitim Bakanlığının 17.4.2006 tarih ve 8520 sayılı yazısı üzerine, 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 20.4.2006 tarih ve 10382 sayılı kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

            Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülerek Trabzon Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.