Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU Dekan V.
Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ Rekreasyon Bölüm Bşk.
Prof. Dr Erman ÖNCÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Vedat AYAN Antrenörlük Eğitimi Bölüm Bşk.
Doç. Dr. Akın ÇELİK Spor Yöneticiliği Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Selami YÜKSEK Profesör Üye
Doç. Dr. İdiris YILMAZ Doçent Üye
Doç. Dr. Hamit CİHAN Doçent Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ALEMDAĞ Doktor Öğretim Üyesi Üye
Fakülte Sekreteri Ersin YILDIZ Raportör