Spor Bilimleri Fakültesi

Lisansüstü Eğitimi: 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Seminer Programları

Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yönetim Bilimleri, Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitimine Ait Seminer Programları

 

  • 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitimine ait seminer programlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

SEMİNER DERSİ UYGULAMA ESASLARI

Seminer dersi aşağıda belirlenen esaslara göre yürütülür.

1. Seminer dersinin amacı tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere, tez konuları ile ilgili güncel ve/veya eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlatarak onların bir grup önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneklerini geliştirmektir.

2. Seminer dersi uygulamalı ve kredisizdir, haftada iki saat olarak yapılır, gün ve saatleri haftalık ders programında belirtilir.

3. Seminer konusu ilgili öğrenci ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanan danışman tarafından belirlenir. Danışman öğretim üyesi tarafından seminer dersinin yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda seminer dersi anabilim dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen öğretim üyesi tarafından yürütülür. Seminer konusu, dersin alındığı dönemin ilk dört haftası içerisinde belirlenir. Sekizinci haftada taslak rapor danışmanı tarafından incelenir ve gerekli düzeltmeleri önerilir. Düzeltmelerin yapılmasıyla son şekli verilen çalışma 10. haftada danışmana sunulur ve 11. hafta itibari ile sunular başlar.

4. Seminer programının oluşturulması ve seminerlerin sunumu anabilim dalı başkanlığınca görevlendirilecek bir öğretim üyesinin koordinatörlüğünde gerçekleşir. Seminer programında sunumu yapacak öğrenci, ilgili öğrencinin danışmanı, seminerin konusu, sunulacak yer, tarih ve saat gösterilir. Koordinatör öğretim üyesi seminer dersine kaydolan herhangi bir öğrencinin ilgili anabilim dalı başkanlığındaki diğer sunulara katılımını sağlayacak şeklinde programını hazırlar. Hazırlanan seminer programı ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderilir. Seminer programı hazırlanırken enstitü web sayfasındaki “Seminer Programı Formu” kullanılır.

5. Seminer programı enstitü onayından sonra kesinlik kazanır ve bundan sonra programda herhangi bir değişiklik yapılmaz. Seminer programı ilgili anabilim dalı başkanlığının ilan panosunda/web sayfasında ve enstitü web sayfasında ilan edilir.

6. Seminer dersine kayıtlı öğrenciler dersin %80’ine ve kendi anabilim dalı başkanlığınca ilan edilen seminer sunularının %80’ine katılmak zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci başarısız kabul edilir. Koordinatör tüm sunular tamamlandıktan sonra öğrencinin sunulara katılma durumunu “Seminer Değerlendirme Formu” ile danışman öğretim üyesine bildirir.

7. Öğrenci belirlenen yer gün ve saatte danışmanı, seminer koordinatörü, seminer dersine kaydolan öğrenciler ve diğer dinleyiciler önünde sunumunu gerçekleştirir. Koordinatör öğretim üyesi sunum başlamadan seminere kaydolan öğrencilerin yoklamasını alır. Seminer süresi soru ve tartışma bölümü dâhil 50 dakikadır.

8. Dersin yarıyıl sonu başarı notu, koordinatör raporu danışmana iletildikten sonra danışmanı tarafından ilgili öğrenci başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Değerlendirme “Seminer Değerlendirme Formu” ile yapılır. Formun bir örneği ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderilir.

 

Seminer Programının Hazırlanması

Seminer dersinde konu belirleme ve sunu yapılması ekte yer alan esaslar çerçevesinde yapılır. Sunu programları en geç ilgili dönemin beşinci haftası içinde "Seminer Programı Formu"; sunu sonuçları "Seminer Değerlendirme Formu" kullanılarak Enstitüye bildirilir.

Menüyü Kapat