Spor Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Erman Öncü

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Komisyon Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSİTESİ - SPOR BİLİMLERİ
 • Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)
 • Master KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)
 • Üniversite KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.

Akademik Özgeçmiş


 • EMİR ESRA, KÜÇÜK KILIÇ SONNUR, GÜRBÜZ BÜLENT, ÖNCÜ ERMAN,Leisurely Participation of Turkish Women’s: Constraints and Facilitators, Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 2022, 14, 69 78
 • KIRANDİ OSMAN, ÖNCÜ ERMAN, AKBULUT VİLDAN, AYDIN İBRAHİM,Level of Involvement of Recreational Soccer Participants, Journal of Sports Education, 2022, 6, 217 227
 • BOZYİĞİT ELİF, KÜÇÜK KILIÇ SONNUR, ÖNCÜ ERMAN, GÜRBÜZ BÜLENT,The student-athlete career situation inventory: The factor structure and demographic differences, Journal of Sport Sciences Researches, 2022, 7, 237 251
 • ÇİVRİL KARA RUKİYE, AKBULUT VİLDAN, ÖNCÜ ERMAN, KOCA FATİH,Elementary School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Regarding the Physical Education and Play Course, Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 2022, 22, 745 766
 • GÜRBÜZ BÜLENT, AKOĞLU HALİL ERDEM, ÖNCÜ ERMAN, ÖZBEK OĞUZ,Adaptation of the Challenge and Threat in Sport Scale into Turkish: A Validity And Reliability Testing Study, Journal of Sports and Educational Sciences (Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi), 2021, 8, 417 430
 • AKBULUT VİLDAN, ÖNCÜ ERMAN,Examination of Physical Education Predisposition of Middle School Students According to Teacher Leadership Style, Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2021, 19, 164 178
 • GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,EMİR ESRA,Leisure Constraints Questionnaire: Testing the Construct Validity of short form, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2020, 11, 120 131
 • GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,EMİR ESRA,The Turkish adaptation of leisure facilitator scale: a validity and reliability study, Physical education of students, 2019, 23, 64 69
 • ÖNCÜ ERMAN,An examination of Turkish physical education teachers’ interpersonal self-efficacy beliefs, Physical education of students, 2019, 23, 37 44
 • KARA FEYZA MERYEM,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Work hard, play hard: Leisure satisfaction and work engagement among Turkish women, WORK-A Journal of Prevention Assessment Rehabilitation, 2019, 64, 177 185
 • ÇİVRİL KARA RUKİYE, ÖNCÜ ERMAN,Examination of Physical Education Predisposition of Middle School Students According to Teacher Teaching Style, Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2019, 17, 28 41
 • AYDIN İBRAHİM,ÖNCÜ ERMAN,AKBULUT VİLDAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Psychological Resilience and Leisure Boredom Perception in Pre-Service Teacher, Atatürk University Faculty of Sport Sciences Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2019, 21, 39 53
 • ÖNCÜ ERMAN,FELTZ DEBORAH L,LIRGG CATHY,GÜRBÜZ BÜLENT,The Examination of the Psychometric Properties of the Turkish Collective Efficacy Questionnaire for Sports, Acta Gymnica, 2018, 48, 27 35
 • KARA FEYZA MERYEM,GÜRBÜZ BÜLENT,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,An Investigation of Pre-Service Physical Education Teachers’ Leisure Boredom, Life Satisfaction and Social Connectedness, Journal of Computer and Education Research, 2018, 6, 342 357
 • GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,EMİR ESRA,The Turkish adaptation of leisure facilitator scale: a validity and reliability study, Physical education of students, 2018, 23, 64 69
 • KARA FEYZA MERYEM,EMİR ESRA,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Serbest zamanın anlamı: yetişkin bireyler örneği, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018, 16, 187 195
 • ÇİVRİL KARA RUKİYE,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Hakkındaki Görüşleri, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 2017, 8, 17 46
 • ÇİMEN ZAFER,SAROL HALİL,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,A scale for measuring loyalty in sport services A reliability and validity study, Journal of Physical Education and Sports Science, 2016, 10, 395 404
 • KESKİN NURGÜL,ÖNCÜ ERMAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Attitudes and self efficacy of middle school students toward physical education classes, Ankara University Faculty of Sport Sciences Spormetre, 2016, 14, 93 107
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,LAKOT ATASOY KÜBRA,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Rekreasyonel tatmin ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2016, 6, 56 70
 • KORUR EZEL NUR,ÖNCÜ ERMAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,The relationship between critical thinking and empathic tendency The example of preservice physical education teachers, Journal of Computer and Education Research, 2016, 4, 179 205
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,CİHAN HAMİT,ÖNCÜ ERMAN,Beden eğitimi öğretmeni adaylarinin bilişötesi öğrenme stratejileri akademik öz yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Spor Bilimleri Dergisi, 2015, 26, 77 89
 • ALEMDAĞ SERDAR,ÖNCÜ ERMAN,The Investigation of Participation Physical Activity and Social Appearance Anxiety at The Preservice Teachers, International Journal of Science Culture and Sport, 2015, 3, 287 300
 • CAZ ÇAĞDAŞ,AYDOĞDU VOLKAN,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET,ÖNCÜ ERMAN,The relationship between time management skill and stress The example of physical education and sport school students, Academic Sight International Refereed Online Journal of Social Sciences, 2015, 50, 278 287
 • ALEMDAĞ CEYHUN,ÖNCÜ ERMAN,Kolb Öğrenme Stili Modeline Göre Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2015, 1, 1 12
 • ALEMDAĞ CEYHUN,ÖNCÜ ERMAN,YILMAZ ALİ KEMAL,Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz yeterlikleri, Spor Bilimleri Dergisi, 2014, 25, 23 35
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bilişötesi öğrenme stratejileri ve akademik öz yeterlikleri, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2014, 5, 13 22
 • ALEMDAĞ SERDAR,ÖNCÜ ERMAN,SAKALLIOĞLU FERDİ,Preservice classroom teachers attitude and self efficacy towards physical education course, Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty Education, 2014, 14, 45 60
 • KARA FEYZA MERYEM,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Leisure boredom scale the factor structure and the demographic differences, Turkish Journal of Sport and Exercise, 2014, 16, 28 35
 • ABBASOĞLU EDA,ÖNCÜ ERMAN,Pre service physical education teachers self esteems and attitudes toward teaching profession, Journal of Kırşehir Education Faculty, 2013, 14, 407 425
 • SANDIKÇI MEHMET,ÖNCÜ ERMAN,Determination and comparison of physical education and the other pre service teachers self efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2013, 4, 135 151
 • ÖNCÜ ERMAN,The psychometric properties of physical education lesson attitude scale for preservice classroom teachers, Australian Journal of Teacher Education, 2013, 38, 97 114
 • GÜVEN ÖZBAY,ÖNCÜ ERMAN,Antrenörlerin etik dışı davranışları ile ilgili sporcu algısı ölçeğinin geliştirilmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012, 10, 67 75
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET,The development of basketball attitude scale, International Journal of Human Sciences, 2012, 9, 126 140
 • ÖNCÜ ERMAN,CİHAN HAMİT,The development of physical education lesson attitude scale for preservice classroom teachers, Dicle University Journal of Ziya Gokalp Faculty of Education, 2012, 18, 31 47
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜVEN ÖZBAY,The development of a parents attitude scale towards physical education class, Niğde University Journal of Physical Education and Sports Science, 2011, 5, 184 195
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜVEN ÖZBAY,Ana babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2011, 2, 28 37
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜVEN ÖZBAY,Futbol tutum ölçeğinin geliştirilmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011, 13, 31 42
 • SEMA KAYIKÇI,CİHAN HAMİT,ÖNCÜ ERMAN,Searching attitudes of high school students who do sports and don t do sports towards internet, E-Journal of New World Sciences Academy, Sports Sciences, 2011, 6, 31 41
 • GÜVEN ÖZBAY,ÖNCÜ ERMAN,The development of attitude scale towards oil wrestling, Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science, 2011, 13, 194 203
 • GÜVEN ÖZBAY,ÖNCÜ ERMAN,Beden eğitimi spor ve aile, Türk Yurdu Dergisi, 2007, 27, 48 56
 • GÜVEN ÖZBAY,ÖNCÜ ERMAN,Beden eğitimi ve spora katılımda aile faktörü, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 2006, 3, 81 90
 • AYÇİÇEK CEYDA NUR, ÖNCÜ ERMAN, KOCA FATİH,Exercise addiction and subjective vitality among fitness participants,VI. International Exercise and Sport Psychology Congress,11.05.2022 13.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 03.06.2022
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR, BOZYİĞİT ELİF, ÖNCÜ ERMAN,Psychological resilience and proactive personality as predictors of life satisfaction of students studying in the field of sport sciences,VI. International Exercise and Sport Psychology Congress,11.05.2022 13.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 03.06.2022
 • AYÇİÇEK CEYDA NUR, ÖNCÜ ERMAN,Leisurely participation of preservice physical education teachers: Facilitators and constraints,3rd International Recreation and Sports Management Congress,16.05.2022 19.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 19.05.2022
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR, ÖNCÜ ERMAN, BOZYİĞİT ELİF,Perceived freedom in leisure and life satisfaction: A study on pre-service teacher,3rd International Recreation and Sports Management Congress,16.05.2022 19.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 30.05.2022
 • ERDOĞMUŞ SERCAN, KÜÇÜK KILIÇ SONNUR, ÖNCÜ ERMAN, AKBULUT VİLDAN,Leisure satisfaction and psychological well-being of students studying in the field of sport sciences,3rd International Recreation and Sports Management Congress,16.05.2022 19.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 30.05.2022
 • ÇETİNDEMİR ABDULLAH, CİHAN HAMİT, ÖNCÜ ERMAN,The relationship between leisure boredom, social connectedness and life satisfaction in young soccer players,3rd International Recreation and Sports Management Congress,16.05.2022 19.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 30.05.2022
 • AKBULUT VİLDAN, AKBULUT BURAK AHMET, ÖNCÜ ERMAN,The relationship between the healthism attitude and leisure involvement: A study on the students of faculty of sport science,3rd International Recreation and Sports Management Congress,16.05.2022 19.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 30.05.2022
 • SUBAŞI DİLARA, KÜÇÜK KILIÇ SONNUR, ÖNCÜ ERMAN, AKBULUT VİLDAN,The relationship between recreational flow experience and life quality of university students,3rd International Recreation and Sports Management Congress,16.05.2022 19.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 30.05.2022
 • CİHAN AKSOY SEVİL, ÖNCÜ ERMAN, ARSLAN GİZEM, CİHAN HAMİT,The constraints to participation in sportive leisure activities and, life satisfaction: Sport high school students sample,3rd International Recreation and Sports Management Congress,16.05.2022 19.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 30.05.2022
 • AKBULUT VİLDAN, ÖNCÜ ERMAN, KÜÇÜK KILIÇ SONNUR, AKBULUT BURAK AHMET,Recreational flow experience, life contentment and happiness: a study on sports science students,3rd International Recreation and Sports Management Congress,16.05.2022 19.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 30.05.2022
 • ARSLAN GİZEM, ÖNCÜ ERMAN, CİHAN AKSOY SEVİL, ÇETİNDEMİR ABDULLAH,The relationship between perceived boredom in leisure time and happiness: A study on sports high school students,3rd International Recreation and Sports Management Congress,16.05.2022 19.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 30.05.2022
 • AKBULUT VİLDAN, ÖNCÜ ERMAN,The adaptation of Physical Education Motivation Scale into Turkish: A validity and reliability study,VI. International Exercise and Sport Psychology Congress,11.05.2022 13.05.2022, Antalya, TÜRKİYE, 03.06.2022
 • ÇİVRİL KARA RUKİYE, AKBULUT VİLDAN, ÖNCÜ ERMAN, KOCA FATİH,Self-efficacy of classroom teachers for physical education and game lessons,V. International Exercise and Sport Psychology Congress,25.09.2020 27.09.2020, İstanbul, TÜRKİYE, 30.09.2020
 • ÇİVRİL KARA RUKİYE, ÖNCÜ ERMAN, AKBULUT VİLDAN,Special education teachers' motivations for play, sports and physical activities lessons,V. International Exercise and Sport Psychology Congress,25.09.2020 27.09.2020, İstanbul, TÜRKİYE, 30.09.2020
 • BOZYİĞİT ELİF, KÜÇÜK KILIÇ SONNUR, ÖNCÜ ERMAN, GÜRBÜZ BÜLENT,Psychometric properties of the turkish version of the student-athlete career situation ınventory,V. International Exercise and Sport Psychology Congress,25.09.2020 27.09.2020, İstanbul, TÜRKİYE, 30.09.2020
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR, ÖNCÜ ERMAN,The relationship between academic procrastination, achievement orientation, academic self-efficacy and locus of control: The example of pre-service physical education teacher,V. International Exercise and Sport Psychology Congress,25.09.2020 27.09.2020, İstanbul, TÜRKİYE, 30.09.2020
 • AKBULUT VİLDAN,AKBULUT BURAK,ÖNCÜ ERMAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Sosyal Bağlılık, Yaşam Doyumu ve Öznel Mutluluk: Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları Üzerine Bir Araştırma,2nd International Congress on Recreation and Sport Management,11.04.2019 14.04.2019, Muğla, TÜRKİYE, 14.11.2019
 • GÜRBÜZ BÜLENT,AKOĞLU HALİL ERDEM,ÖNCÜ ERMAN,ÖZBEK OĞUZ,THE CHALLENGE AND THREAT IN SPORT SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY,2nd International Recreation and Sports Management Congress,11.04.2019 14.04.2019, Muğla, TÜRKİYE, 14.04.2019
 • POLAT GİZEM,ÖNCÜ ERMAN,DAĞ RABİA,THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CONNECTEDNESS AND LEISURE BOREDOM PERCEPTION: THE CASE OFUNIVERSITY STUDENTS,2nd International Recreation and Sports Management Congress,11.04.2019 14.04.2019, Muğla, TÜRKİYE, 14.04.2019
 • DAĞ RABİA,ÖNCÜ ERMAN,CİHAN AKSOY SEVİL,THE RELATIONSHIP BETWEEN GAME ADDICTION AND HAPPINESS: THE CASE OF PRE-SERVICE TEACHERS,2nd International Recreation and Sports Management Congress,11.04.2019 14.04.2019, Muğla, TÜRKİYE, 14.04.2019
 • GÖZÜMOĞLU RAHİME,ÖNCÜ ERMAN,POLAT GİZEM,THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL GAME ADDICTION AND ATTITUDES TOWARD PHYSICAL EDUCATION INMIDDLE SCHOOL STUDENTS,2nd International Recreation and Sports Management Congress,11.04.2019 14.04.2019, Muğla, TÜRKİYE, 14.04.2019
 • DERİNYAR TAHSİN,ÖNCÜ ERMAN,GÖZÜMOĞLU RAHİME,THE RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE GAME ADDICTION AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN UNIVERSITYSTUDENTS,2nd International Recreation and Sports Management Congress,11.04.2019 14.04.2019, Muğla, TÜRKİYE, 14.04.2019
 • CİHAN AKSOY SEVİL,ÖNCÜ ERMAN,DERİNYAR TAHSİN,THE EXAMINING THE FACTORS CONSTRAINING THE PARTICIPATION OF THE SPORT HIGH SCHOOL STUDENTSIN RECREATIONAL SPORT ACTIVITIES,2nd International Recreation and Sports Management Congress,11.04.2019 14.04.2019, Muğla, TÜRKİYE, 14.04.2019
 • AKBULUT VİLDAN,ÖNCÜ ERMAN,AKKUŞ MUSTAFA,AN EXAMINATION OF THE PURPOSES OF PRE-SERVICE TEACHERS TO USE SOCIAL NETWORK SITES,2nd International Recreation and Sports Management Congress,11.04.2019 14.04.2019, Muğla, TÜRKİYE, 14.04.2019
 • AKBULUT VİLDAN,ÖNCÜ ERMAN,AKSOY BURAK,INTERNET USE AND LONELINESS PERCEPTION IN THE STUDENTS OF FACULTY OF SPORT SCIENCES,2nd International Recreation and Sports Management Congress,11.04.2019 14.04.2019, Muğla, TÜRKİYE, 14.04.2019
 • GÜRBÜZ BÜLENT,AKOĞLU HALİL ERDEM,ÖNCÜ ERMAN,ÖZBEK OĞUZ,The Challenge And Threat In Sport Scale: Validity And Reliability Study,2th. International Congress on Recreation and Sport Management,11.04.2019 11.04.2019, 14.04.2019
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Sahte Benlik Algıları ve İlişkili Değişkenler,3. International Mersin Symposium,31.10.2019 02.11.2019, 02.11.2019
 • Başkan Neslihan,ÖNCÜ ERMAN,AKBULUT VİLDAN,Kırandi Osman,The Social Appearance Anxiety And The Social Connectedness Of The Recreational ExerciseParticipants,International Congress on Recreation and Sport Management,10.05.2018 13.05.2018, 10.05.2018
 • Parlar Ferizan,ÖNCÜ ERMAN,AKBULUT VİLDAN,Başkan Neslihan,The Happiness Perceptions of The Adult Recreational Exercise Participants,International Congress on Recreation and Sport Management,10.05.2018 13.05.2018, 10.05.2018
 • AKBULUT VİLDAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,Understandings Of Women Leisure: Constraints And Facilitators,International Congress on Recreation and Sport Management,10.05.2018 13.05.2018, 10.05.2018
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,AKBULUT VİLDAN,ÖNCÜ ERMAN,Parlar Ferizan,A Study On Leisure Time Participation, University Adjustment And Life Satisfaction: The CaseOf University Students,International Congress on Recreation and Sport Management,10.05.2018 13.05.2018, 10.05.2018
 • AYDIN İbrahim,ÖNCÜ ERMAN,AKBULUT VİLDAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Psychological Resilience And Leisure Boredom Perception In Pre-Service Teacher,International Congress on Recreation and Sport Management,10.05.2018 13.05.2018, 10.05.2018
 • Kırandi Osman,ÖNCÜ ERMAN,AKBULUT VİLDAN,AYDIN İbrahim,Level Of Involvement Of Recreational Soccer Participants,International Congress on Recreation and Sport Management,10.05.2018 13.05.2018, 10.05.2018
 • ÖNCÜ ERMAN,AKBULUT VİLDAN,AYDEMİR Burakhan,MATARACI Buse,The Constraining Factors On The Leisure Time Activities: The Case Of University Students,International Congress on Recreation and Sport Management,10.05.2018 13.05.2018, 10.05.2018
 • ÖNCÜ ERMAN,AKBULUT VİLDAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Parlar Ferizan,Başkan Neslihan,PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITY: IS HEALTH? IS APPEARANCE? IS HAPPINESS?,16th International Sport Sciences Congress,31.10.2018 03.11.2018, 31.10.2018
 • ÇİVRİL KARA RUKİYE,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Hakkındaki Görüşleri,10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,10.05.2017 12.05.2017, 10.05.2017
 • AKBULUT VİLDAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımı Engelleyen ve Kolaylaştıran Faktörler: Okul Öncesi Öğretmeni Adayları Örneği,10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,10.05.2017 12.05.2017, 10.05.2017
 • TURAN MUSTAFA,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,ŞAHSUVAROĞLU ALİM,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumları,10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,10.05.2017 12.05.2017, 10.05.2017
 • GÖZÜMOĞLU RAHİME,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,ÜÇ BERFİN,Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Genel Öz-yeterlikleri ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları,10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,10.05.2017 12.05.2017, 10.05.2017
 • AYDIN İBRAHİM,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,AKBULUT VİLDAN,ÖNCÜ ERMAN,Psikolojik Sağlamlık ve Bilişsel Esneklik: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Örneği,10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,10.05.2017 12.05.2017, 10.05.2017
 • AKBULUT VİLDAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,DERİNYAR TAHSİN,ÖNCÜ ERMAN,Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımı Engelleyen Faktörler: Sınıf Öğretmeni Adayları Örneği,10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,10.05.2017 12.05.2017, 10.05.2017
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,AKBULUT VİLDAN,ÖNCÜ ERMAN,Akademik Kontrol Odağı ve Akademik Öz-yeterlik: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Örneği,10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,10.05.2017 12.05.2017, 10.05.2017
 • AKBULUT VİLDAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,ÇİVRİL KARA RUKİYE,Pre-service Teacher’s Opinions About The Physical Education Lesson,9th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress,19.10.2017 22.10.2017, 19.10.2017
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,AKBULUT VİLDAN,An Investigation of the Fifth Grade Students Physical Education PRedisposition,9th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress,19.10.2017 22.10.2017, 19.10.2017
 • KARA FEYZA MERYEM,GÜRBÜZ BÜLENT,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,An Investigation of Physical Education Pre-service Teachers Leisure Boredom, Life Satisfaction and Social Connectedness Levels,9th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress,19.10.2017 22.10.2017, 19.10.2017
 • AKBULUT VİLDAN,ÖNCÜ ERMAN,An investigation of the middle school students physical education predispositions according to teacher leadership style,9th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress,19.10.2017 22.10.2017, 19.10.2017
 • ÖZTÜRK SALİH,AKBULUT VİLDAN,ÖNCÜ ERMAN,ERDOĞAN RAMAZAN,Beden eğitimi öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları,10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,10.05.2017 12.05.2017, 10.05.2017
 • AYDEMİR BURAKHAN,AKBULUT VİLDAN,ÖNCÜ ERMAN,DUMAN ABDULLAH,Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde sosyal görünüş kaygısı,10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,10.05.2017 12.05.2017, 10.05.2017
 • SAROL HALİL,GÜRBÜZ BÜLENT,ÇİMEN ZAFER,ÖNCÜ ERMAN,Determinants of Customer Loyalty in Sport Services: A Preliminary Study,15th International Sport Sciences Congress,15.11.2017 18.11.2017, Antalya, TÜRKİYE, 15.11.2017
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,AKBULUT VİLDAN,An Investigation of the Fifth Grade Students’ Physical Education Predisposition,9th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress,19.10.2017 22.10.2017, 19.10.2017
 • SAROL HALİL,GÜRBÜZ BÜLENT,ÇİMEN ZAFER,ÖNCÜ ERMAN,Determinants of Customer Loyalty in Sport Services: A Preliminary Study,15th International Sports Sciences Congress,15.11.2017 18.11.2017, 15.11.2017
 • BEYAZ TUĞBA,ÖNCÜ ERMAN,Futbol izleyicilerinde taraftarlık algısı: Trabzonspor örneği,10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,10.05.2017 12.05.2017, KIRIKKALE, TÜRKİYE, 10.05.2017
 • KARA FEYZA MERYEM,GÜRBÜZ BÜLENT,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,An Investigation of Physical Education Pre-Service Teachers’ Leisure Boredom, Life Satisfaction and Social Connectedness Levels,9th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress,31.10.2017 04.11.2017, Antalya, TÜRKİYE, 04.11.2017
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Psychometric properties of the Physical Education Predisposition Scale for high school students,4th International Scientific Conference "Exercise and Quality of Life”,22.04.2016 23.04.2016, Novi Sad, SIRBİSTAN, 22.04.2016
 • GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Perceptions of constraints in leisure Reliability and validity of Leisure Constraints Questionnaire for high school students,4th International Scientific Conference "Exercise and Quality of Life”,22.04.2016 23.04.2016, Novi Sad, SIRBİSTAN, 22.04.2016
 • KARA FEYZA MERYEM,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Work hard play hard Leisure satisfaction and work engagement in Turkish women,International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism Summer Session,12.07.2016 14.07.2016, Kyoto, JAPONYA, 12.07.2016
 • AYDIN İBRAHİM,ÖNCÜ ERMAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,An examination of emotional autonomy of students who participating and non participating in extra curricular sports activities,14th International Sport Sciences Congress,01.11.2016 04.11.2016, Antalya, TÜRKİYE, 01.11.2016
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,AKBULUT VİLDAN,ÖNCÜ ERMAN,The relationship between cognitive flexibility and academic self efficacy The example of pre service physical education teachers,14th International Sport Sciences Congress,01.11.2016 04.11.2016, Antalya, TÜRKİYE, 01.11.2016
 • EMİR ESRA,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Leisurely participation of Turkish women s Constraints and facilitators,14th International Sport Sciences Congress,01.11.2016 04.11.2016, Antalya, TÜRKİYE, 01.11.2016
 • AKBULUT VİLDAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,What facilitates leisurely participation An example of preservice classroom teachers,14th International Sport Sciences Congress,01.11.2016 04.11.2016, Antalya, TÜRKİYE, 01.11.2016
 • ŞENGÜL YELİZ,ÖNCÜ ERMAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Exploring of the middle and high school students predisposition towards physical education according to grade level,14th International Sport Sciences Congress,01.11.2016 04.11.2016, Antalya, TÜRKİYE, 01.11.2016
 • AYDIN İBRAHİM,ÖNCÜ ERMAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,The relationship between psychological resilience and life satisfaction of pre service physical education teachers,14th International Sport Sciences Congress,01.11.2016 04.11.2016, Antalya, TÜRKİYE, 01.11.2016
 • ÖNCÜ ERMAN,FELTZ DEBORAH L,LIRGG CATHY D,GÜRBÜZ BÜLENT,Psychometric properties of the Turkish version of the Collective Efficacy Questionnaire for Sports,14th International Sport Sciences Congress,01.11.2016 04.11.2016, Antalya, TÜRKİYE, 01.11.2016
 • LAKOT ATASOY KÜBRA,ÖNCÜ ERMAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Beden eğitimi öğretmeni adaylarında serbest zaman algısı ve engelleri,III.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,05.11.2015 07.11.2015, Eskişehir, TÜRKİYE, 05.11.2015
 • GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,EMİR ESRA,Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışması,III.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,05.11.2015 07.11.2015, Eskişehir, TÜRKİYE, 05.11.2015
 • KESKİN NURGÜL,ÖNCÜ ERMAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Attitudes and self efficacy perceptions of middle school students toward physical education course,III. International Exercise and Sport Psychology Congress,23.10.2015 25.10.2015, İstanbul, TÜRKİYE, 23.10.2015
 • ÇİMEN ZAFER,SAROL HALİL,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,A scale for measuring loyalty in sport services A Reliability and Validity Study,ERPA International Health and Sports Science Education Congress,04.06.2015 07.06.2015, Atina, YUNANİSTAN, 04.06.2015
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik akran desteği algıları,ERPA Uluslararası Spor ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Kongresi,04.06.2015 07.06.2015, Atina, YUNANİSTAN, 04.06.2015
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET,The psychometric properties of the basketball attitude scale,ERPA International Health and Sports Science Education Congress,04.06.2015 07.06.2015, Atina, 04.06.2015
 • EMİR ESRA,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Differences in leisure constraints and negotiation strategies A Turkish perspective,ERPA International Health and Sports Science Education Congress,04.06.2015 07.06.2015, Atina, YUNANİSTAN, 04.06.2015
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,Sınıf Öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersi algıları ve öz yeterlikleri,ERPA Uluslararası Spor ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Kongresi,04.06.2015 07.06.2015, Atina, YUNANİSTAN, 04.06.2015
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Keskin Nurgül,Psychometric properties of the Turkish version of the physical education predisposition scale,ERPA International Health and Sports Science Education Congress,04.06.2015 07.06.2015, Atina, YUNANİSTAN, 04.06.2015
 • ALEMDAĞ SERDAR,ÖNCÜ ERMAN,The investigation of participation physical activity and social appearance anxiety of the preservice teachers,4th International Conference on Science, Culture and Sport,22.05.2015 26.05.2015, Ohrid, MAKEDONYA, 22.05.2015
 • ÖNCÜ ERMAN,An examination of the physical education teachers interpersonal self efficacy beliefs,7th InternationalScientific Conference on Kinesiology "Fundemental and Applied Kinesiology-Steps Forward",22.05.2014 25.05.2014, Opatija, HIRVATİSTAN, 22.05.2014
 • GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Meanings of leisure to adults with physical disabilities,7th International Scientific Conferenceon Kinesiology "Fundemental and Applied Kinesiology-Steps Forward",22.05.2014 25.05.2014, Opatija, HIRVATİSTAN, 22.05.2014
 • KESKİN NURGÜL,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,An analysis of self esteem and social appearance anxiety of physical education and sports academy students,9th FIEP European Congress and the 7th International Scientific Congress “Sport, Stress,Adaptation”,09.10.2014 12.10.2014, Sofia, BULGARİSTAN, 09.10.2014
 • ALEMDAĞ CEYHUN,ÖNCÜ ERMAN,Learning styles of preservice physical education teachers according to Kolb s model of learning styles,13th International Sports Sciences Congress,07.11.2014 09.11.2014, Konya, TÜRKİYE, 07.11.2014
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,KESKİN NURGÜL,ALEMDAĞ SERDAR,ÖNCÜ ERMAN,Female preservice teachers physical activity participation habits,13th International Sports Sciences Congress,07.11.2014 09.11.2014, Konya, TÜRKİYE, 07.11.2014
 • AYDOĞDU VOLKAN,ÖNCÜ ERMAN,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,Burnout and executive leadership style perceptions of physical education teachers,13th International Sports Sciences Congress,07.11.2014 09.11.2014, Konya, TÜRKİYE, 07.11.2014
 • AYDOĞDU VOLKAN,KORUR EZEL NUR,ÖNCÜ ERMAN,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET,Lifelong learning tendencies of physical education and sport school students,13th International Sports Sciences Congress,07.11.2014 09.11.2014, Konya, TÜRKİYE, 07.11.2014
 • GÜRSES NECATİ,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET,ÖNCÜ ERMAN,Life satisfaction and peer attachment among physical education and sport school students,13th International Sports Sciences Congress,07.11.2014 09.11.2014, Konya, TÜRKİYE, 07.11.2014
 • CAZ ÇAĞDAŞ,AYDOĞDU VOLKAN,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET,ÖNCÜ ERMAN,The relationship between time management and stress among physical education and sport school students,13th International Sports Sciences Congress,07.11.2014 09.11.2014, KOnya, TÜRKİYE, 07.11.2014
 • KORUR EZEL NUR,KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,The relationship between critical thinking and empathic tendency The example of preservice physical education teachers,13th International Sports Sciences Congress,07.11.2014 09.11.2014, Konya, TÜRKİYE, 07.11.2014
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,İBRAHİM AYDIN,ÖNCÜ ERMAN,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET,An examination of the classroom teachers attitudes and self efficacy perceptions towards physical education course,13th International Sports Sciences Congress,07.11.2014 09.11.2014, Konya, TÜRKİYE, 07.11.2014
 • EMİR ESRA,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Differences in the perception of constraints and motives on leisure time exercise participation,13th International Sports Sciences Congress,07.11.2014 09.11.2014, Konya, TÜRKİYE, 07.11.2014
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN,Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bilişötesi öğrenme stratejileri ve akademik öz yeterlikleri,6.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,17.05.2013 19.05.2013, Kayseri, TÜRKİYE, 17.05.2013
 • GÜLHAN MELEK,ÖNCÜ ERMAN,Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin basketbola yönelik tutumlarının incelenmesi,6.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,17.05.2013 19.05.2013, Kayseri, TÜRKİYE, 17.05.2013
 • LAKOT KÜBRA,ÖNCÜ ERMAN,Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kitap okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi,6.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,17.05.2013 19.05.2013, Kayseri, TÜRKİYE, 17.05.2013
 • KORUR EZEL NUR,ÖNCÜ ERMAN,Paletli yüzme sporcularının müsabaka öncesi durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi,6.UlusalSpor Bilimleri Öğrenci Kongresi,17.05.2013 19.05.2013, Kayseri, TÜRKİYE, 17.05.2013
 • ALTINTAŞ BURCU,ÖNCÜ ERMAN,Öğretmen adaylarının KPSS kaygı düzeylerinin incelenmesi,6.Ulusal Spor Bilimleri ÖğrenciKongresi,17.05.2013 19.05.2013, Kayseri, TÜRKİYE, 17.05.2013
 • ALEMDAĞ SERDAR,ÖNCÜ ERMAN,An examination of participation physical activity and social self efficacy of preservice teachers,The 55th ICHPER-SD Anniversary World Congress,19.12.2013 21.12.2013, İstanbul, 19.12.2013
 • ÖNCÜ ERMAN,An analysis of job satisfaction and burnout among Turkish physical education teachers,8th FIEP EuropeanCongress "Physical Education and Sports Perspective of Children and Youth in Europe",29.08.2013 01.09.2013, Bratislava, SLOVAKYA, 29.08.2013
 • GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,An examination of the relationship between perceived stress level and leisure attitude among university students,8th FIEP European Congress "Physical Education and Sports Perspective of Children and Youthin Europe",29.08.2013 01.09.2013, Bratislava, SLOVAKYA, 29.08.2013
 • AYDIN İBRAHİM,ÖNCÜ ERMAN,Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spora yönelik tutumlarının incelenmesi,6.Ulusal SporBilimleri Öğrenci Kongresi,17.05.2013 19.05.2013, Kayseri, TÜRKİYE, 17.05.2013
 • DUMAN EMİNE,ÖNCÜ ERMAN,Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin futbola yönelik tutumlarının incelenmesi,6.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,17.05.2013 19.05.2013, Kayseri, TÜRKİYE, 17.05.2013
 • KARA FEYZA MERYEM,EMİR ESRA,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Serbest zamanın anlamı Yetişkin bireyler örneği,II.Rekreasyon AraştırmalarıKongresi,31.10.2013 03.11.2013, Aydın, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,LAKOT KÜBRA,GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,Rekreasyonel tatmin ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi,II.Rekreasyon AraştırmalarıKongresi,31.10.2013 03.11.2013, Aydın, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • LAKOT KÜBRA,KORUR EZEL NUR,ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,Bireyler rekreatif aktivitelere neden katılmazlar Akademisyenler örneği,II.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,31.10.2013 03.11.2013, Aydın, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • KORUR EZEL NUR,KARA FEYZA MERYEM,ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,Gençlerin spora katılım güdülerinin incelenmesi,II.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,31.10.2013 03.11.2013, Aydın, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • EMİR ESRA,ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,Determination of constraints against participation recreational activities:Perspectives of university students,The 55th ICHPER-SD Anniversary World Congress,19.12.2013 21.12.2013, İstanbul, 19.12.2013
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,Examination of academicians communication perceptions Case of physical education and sport sciences academicians,12th International Sports Sciences Congress,14.12.2012 16.12.2012, Denizli, TÜRKİYE, 12.12.2012
 • ALEMDAĞ CEYHUN,ÖNCÜ ERMAN,YILMAZ ALİ KEMAL,Preservice physical education teachers academic motivation and self efficacy,12th International Sports Sciences Congress,12.12.2012 14.12.2012, Denizli, TÜRKİYE, 12.12.2012
 • GÜRBÜZ BÜLENT,ÖNCÜ ERMAN,EMİR ESRA,Leisure constraints questionnaire Testing the construct validity,12th InternationalSports Sciences Congress,12.12.2012 14.12.2012, Denizli, TÜRKİYE, 12.12.2012
 • ALEMDAĞ SERDAR,ÖNCÜ ERMAN,SAKALLIOĞLU FERDİ,Preservice classroom teachers attitude and self efficacy towards physical education course,12th International Sports Sciences Congress,12.12.2012 14.12.2012, Denizli, TÜRKİYE, 12.12.2012
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜVEN ÖZBAY,Validity and reliability for the scale of attitude of parents towards participation of their children in physical education class,11th International Sports Sciences Congress,10.11.2010 12.11.2010, Antalya, TÜRKİYE, 10.11.2010
 • ÖNCÜ ERMAN,CİHAN HAMİT,Bayan öğretmen adaylarının futbola yönelik tutumlarının incelenmesi,3.Ulusal Futbol ve BilimKongresi,09.01.2009 11.01.2009, Antalya, TÜRKİYE, 09.01.2009
 • GÜVEN ÖZBAY,ÖNCÜ ERMAN,Validity and reliability study of the scale for non ethical behaviors of trainers,4th InternationalMediterranean Sports Sciences Congress,09.11.2007 11.11.2007, Antalya, TÜRKİYE, 09.11.2007
 • ÖNCÜ ERMAN,CİHAN HAMİT,Attitudes of primary teaching program students towards physical education lesson Reliability and validity study,4th International Mediterranean Sports Sciences Congress,09.11.2007 11.11.2007, Antalya, TÜRKİYE, 09.11.2007
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜVEN ÖZBAY,Futbola yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması,Fenerbahçe Spor Kulübü 100.YılSpor ve Bilim Kongresi,29.11.2007 01.12.2007, İstanbul, TÜRKİYE, 29.11.2007
 • ÖNCÜ ERMAN,GÜRBÜZ BÜLENT,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET,Basketball attitude scale Development reliability and validity study,4thInternational Mediterranean Sports Sciences Congress,09.11.2007 11.11.2007, Antalya, TÜRKİYE, 09.11.2007
 • GÜVEN ÖZBAY,ÖNCÜ ERMAN,Validity and reliability of attitude scales on oil wrestling,9th International Sports SciencesCongress,03.11.2006 05.11.2006, Muğla, TÜRKİYE, 03.11.2006
 • AKBULUT VİLDAN, ÖNCÜ ERMAN, Sporda Araştırma ve Değerlendirmeler, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK ALGILARI, BEDEN EĞİTİMİ DERSİ YATKINLIKLARI VE MOTİVASYONLARININ BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA İLE İNCELENMESİ, ISBN:978-625-430-545-0, S:85 115, Gece Kitaplığı, 2022
 • ÖNCÜ ERMAN, Spor Bilimlerine Giriş, Spor Psikolojisi, ISBN:978-625-7931-60-1, S:185 206, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2022
 • ÖNCÜ ERMAN, Rekreasyona Giriş, Rekreasyon Psikolojisi, ISBN:978-625-7931-62-5, S:118 137, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2022
 • KÜÇÜK KILIÇ SONNUR,ÖNCÜ ERMAN, Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Yatkınlıklarının İncelenmesi: Boylamsal Bir Çalışma, ISBN:978-605-7631-29-9, S:73 93, Gece Kitabevi, 2019
 • ALEMDAĞ CEYHUN,ÖNCÜ ERMAN, Academic Studies in Sport Sciences, Epistemological Beliefs of Pre-Service Physical Education Teachers, ISBN:978-605-288-619-9, S:67 80, Gece Kitaplığı, 2018
 • AYDOĞDU VOLKAN,ÖNCÜ ERMAN, Tükenmişlik: Yönetici Liderlik Stil Algısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni, ISBN:978-613-9-84279-7, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018
 • ÖNCÜ ERMAN, Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Özgüven, ISBN:978-605320-261-5, S:323 349, Nobel Yayın, 2015
 • FELTZ DEBORAH L,ÖNCÜ ERMAN, Routledge companion to sport and exercise psychology, Self-confidence and self-efficacy, ISBN:978-1-84872-128-9, S:1 2, Taylor Francis, 2014
 • (2022), (An Investigation of Pre-Service Physical Education Teachers’ Leisure Boredom, Life Satisfaction and Social Connectedness)
 • (2021), (The Investigation of Participation Physical Activity and Social Appearance Anxiety at The Preservice Teachers)
 • (2021), (Leisure boredom scale the factor structure and the demographic differences)
 • (2021), (Preservice classroom teachers attitude and self efficacy towards physical education course)
 • (2021), (The Turkish adaptation of leisure facilitator scale: a validity and reliability study)
 • (2021), (Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz yeterlikleri)
 • (2021), (Attitudes and self efficacy of middle school students toward physical education classes)
 • (2021), (Öğretmen Adaylarında Boş Zaman Sıkılma Algısı Ve Psikolojik Sağlamlık İlişkisi)
 • (2021), (The development of physical education lesson attitude scale for preservice classroom teachers)
 • (2021), (An Investigation of Pre-Service Physical Education Teachers’ Leisure Boredom, Life Satisfaction and Social Connectedness)
 • (2021), (The Examination of the Psychometric Properties of the Turkish Collective Efficacy Questionnaire for Sports)
 • (2021), (Pre service physical education teachers self esteems and attitudes toward teaching profession)
 • (2021), (The psychometric properties of physical education lesson attitude scale for preservice classroom teachers)
 • (2021), (Kolb Öğrenme Stili Modeline Göre Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları)
 • (2021), (Routledge companion to sport and exercise psychology)
 • (2021), (Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Hakkındaki Görüşleri)
 • Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye (OSTD) Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (809000),20.12.2018
 • Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Yatkınlıklarının İncelenmesi Boylamsal Bir Çalışma, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15000),10.11.2017
 • Öğretmen liderlik stiline göre ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarının incelenmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü,,8.08.2017
 • Olimpiyatlar için organizasyon ara eleman yetiştirme ve istihdam edilmesi, Eğitmen, Avrupa Birliği Destekli Proje, Eğitmen, (175000),1.05.2011
 • Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
 • Eğitim ve Bilim
 • Pamukkale Journal of Sport Sciences
 • Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama
 • Journal of Physical Education and Sports Science
 • Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 1, Editör kurulu üyeliği,
 • Sportif Bakış Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 2, Editör kurulu üyeliği,
 • Sportif Bakış Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 1, Editör kurulu üyeliği,
 • Ortaokul ve lise öğrencilerinin dönüşümsel liderlik algıları, beden eğitimi dersi yatkınlıkları ve motivasyonlarının karma yöntem aracılığıyla incelenmesi, VİLDAN AKBULUT, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beden eğitimi öğretmeni adaylarında psikolojik sağlamlık ve serbest zaman sıkılma algısı ilişkisi, OSMAN KIRANDİ, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beden eğitimi öğretmeni adaylarının serbest zaman aktivitelerine katılımını kolaylaştıran ve engelleyen faktörlerin belirlenmesi, CEYDA NUR AYÇİÇEK, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beden eğitimi öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygısı ve sosyal bağlılık düzeylerinin incelenmesi, NESLİHAN BAŞKAN SAKA, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıkları ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişki, FERİZAN PARLAR, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Öğretmen öğretim stiline göre ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarının incelenmesi, RUKİYE ÇİVRİL KARA, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi yatkınlıklarının incelenmesi: Boylamsal bir çalışma, SONNUR KÜÇÜK KILIÇ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Öğretmen liderlik stiline göre ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarının incelenmesi, VİLDAN AKBULUT, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sınıf düzeylerine göre ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarının incelenmesi, YELİZ ŞENGÜL, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beden eğitimi öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları, akademik öz-yeterlikleri ve öğrenme yaklaşımları, CEYHUN ALEMDAĞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri, NURGÜL KESKİN, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ders dışı sportif etkinliklere katılan ve katılmayan öğrencilerin duygusal özerkliklerinin incelenmesi, İBRAHİM AYDIN, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beden eğitimi öğretmeni adaylarında serbest zaman algısı ve engelleri, KÜBRA LAKOT, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beden eğitimi öğretmenlerinin yaşam doyumu düzeyleri ve serbest zamana yönelik tutumları, DERYA GÜNAÇTI ATASOY, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beden eğitimi öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme ve empatik eğilimleri, EZEL NUR KORUR, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlikleri ile yönetici liderlik stili algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, VOLKAN AYDOĞDU, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Öğretmen adaylarında fiziksel aktiviteye katılım, sosyal görünüş kaygısı ve sosyal öz-yeterlik ilişkisinin incelenmesi, SERDAR ALEMDAĞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Rekreatif etkinliklere katılımın önündeki engellerin belirlenmesi: Üniversite öğrencileri örneği, ESRA EMİR, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beden eğitimi öğretmen adayları ile diğer öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve öz-yeterlik algıları, MEHMET SANDIKÇI, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve benlik saygılarının incelenmesi, EDA ABBASOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • En İyi Sözel Bildiri-Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Genel Öz-yeterlikleri ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları,2017
 • En İyi Sözel Bildiri,2014
 • En İyi Sözel Bildiri,2012
 • Doktora Sonrası Araştırma Bursu,2011
 • Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şubesi, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015 - 2018
 • Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği, Üyelik, 2013
 • Spor Bilimleri Derneği , Üyelik, 2011

Dersler

Menüyü Kapat