Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İdiris YILMAZ
Telefon: 0(462) 455 12 39
E-mail: idirisyilmaz@trabzon.edu.tr

Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Mustafa BAŞ
Telefon: 0(462) 455 12 60
E-mail: mustafaabat@trabzon.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İdiris YILMAZ
Telefon: 0(462) 455 12 39
E-mail:idirisyilmaz@trabzon.edu.tr

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programının temel hedefi ülkemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullara nitelikli Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni yetiştirmektir. Bu amaçla öğretmen adayları; genel kültür, kuramsal ve uygulamalı alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisine yönelik birçok ders alırlar. Öğretmenlik programı kapsamında aldıkları derslerden edindikleri bilgi, beceri ve tutumları uygulamaya aktarmak ve kullanmak için okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde gözlem yaparlar, derslere katılırlar ve öğrenimlerinin son döneminde öğretmenlik uygulaması yaparlar. Öğretmen adayları öğrenim gördükleri dört yılın sonunda; ders planı yapma, öğretme-öğrenme sürecini gerçekleştirme, ölçme ve değerlendirme, öğrenciyi tanıma, işbirliği yapma, mesleki gelişim, sınıf yönetimi ve liderlik, iletişim, teknoloji kullanımı, alan içeriği ile yaşam boyu hareket ve spor kültürü kazanma konularında uzmanlaşırlar. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı mezunları “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” olarak atanmaktadırlar. Ayrıcamezunlarımız üniversitelerin akademik kadrolarında ve hareket ve spor eğitimi ile ilgili kamu ve özel kuruluşlarda da görev alabilmektedirler.

Derecenin Düzeyi 
Lisans

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili 
Program Yök tarafından belirlenmektedir. 4 sene ve 8 yarıyıl oluşmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş 
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında ve ya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


Bölüm İletişim Bilgileri
E-mail: sbfbeso@trabzon.edu.tr


AKADEMİK KADRO

Menüyü Kapat