Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Bölümü

 

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ
Telefon: 04624551449
E-mail: fatihbektas@trabzon.edu.tr

Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ
Telefon: 04624551449
E-mail: fatihbektas@trabzon.edu.tr

 Antrenörlük Eğitimi, programında temel hedef çeşitli kurum ve kuruluşlara, Gençlik Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü ve kulüplere çeşitli yaş guruplarına yönelik antrenör, kondisyonerlik ve sporda performans analisti yetiştirmektir. Bu amaçla öğrenciler; genel kültür, kuramsal ve uygulama alan bilgisi ve spor Bilimleri, antrenörlük, kondisyonerlik ve sporda performans analisti ve meslek bilgisi yönelik bir çok ders alırlar. Program kapsamında aldıkları derslerden edindikleri bilgi, beceri ve tutumlarını uygulamaya aktarmak ve kullanmak için kulüplerin çeşitli yaş grubu ve kategorilerinde antrenörlük gözlemi yaparlar ve antrenmanlara katılırlar ve öğrenimlerinin son sınıfında antrenörlük uygulaması yaparlar. Antrenörlük, kondisyonerlik ve sporda performans analistiadayları öğrenim gördükleri dört yıl sonunda sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır, yetenek seçme, yönlendirme ve geliştirmede ve sporda modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar, teknoloji kullanımı, iletişim, liderlik, alan içeriği, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisi konularında uzmanlaşırlar. 

Derecenin Düzeyi 
Lisans

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili 
Program Yök tarafından belirlenmektedir. 4 sene ve 8 yarıyıl oluşmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş 
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında ve ya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Bölüm İletişim Bilgileri
E-mail: sbfante@trabzon.edu.tr

AKADEMİK KADRO

Menüyü Kapat